Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào các ô dưới đây, chuyên viên tư vấn của Academy sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

Bạn đã từng học tại IIG Academy hay chưa?

Chưa

Khóa học TOEIC

Hoc vien noi gi ve khoa hoc
Doc hieu duoi 40%
No motivation to learn English
<span class=blue>Hoc vien</span> noi gi ve khoa hoc
Mispronounce sounds basic 60%
Just know the basic vocabulary and common
Noi dung khoa hoc
Unit 1 I AM SPECIAL
 • - Say greetings
 • - Introduce yourself
 • - Talk about yourself
 • - Talk about your friend
Unit 2 MY SWEET HOME
 • - Talk about your family
 • - Talk about your house
Unit 3 LIFE IS HAPPENING
 • - Talk about your routine activities
 • - Talk about your likes
 • - Talk about your abilities
Unit 4 EXPRESS YOURSELF
 • - Learn different feelings and expressions
 • - Practice some everyday conversations
 • - English expressions that we use and hear often
Tong quan khoa hoc

Tieng Viet Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam aliquam ipsum quis ipsum facilisis sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam 1

Hoc vien noi gi ve khoa hoc
Lorem Ipsum là gì? Tieng Viet Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn từ những năm 1500, khi một họa sĩ vô danh ghép nhiều đoạn văn bản với nhau để tạo thành một bản mẫu văn bản. Đoạn văn bản này không những đã tồn tại năm thế kỉ, mà khi được áp dụng vào tin học văn phòng, nội dung của nó vẫn không ...
Bạn Lê Tất Thắng Bạn Lê Tất Thắng

Đại học Tài nguyên và Môi trường - Lớp HNK1298

Lorem Ipsum là gì? Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn từ những năm 1500, khi một họa sĩ vô danh ghép nhiều đoạn văn bản với nhau để tạo thành một bản mẫu văn bản. Đoạn văn bản này không những đã tồn tại năm thế kỉ, mà khi được áp dụng vào tin học văn phòng, nội dung của nó vẫn không hề bị thay đổi. Nó đ...
Bạn Lê Việt Hưng Bạn Lê Việt Hưng

Đại học Tài nguyên và Môi trường - Lớp HNK1298

Lorem Ipsum là gì? Lorem Ipsum chỉ đơn giản là một đoạn văn bản giả, được dùng vào việc trình bày và dàn trang phục vụ cho in ấn. Lorem Ipsum đã được sử dụng như một văn bản chuẩn cho ngành công nghiệp in ấn từ những năm 1500, khi một họa sĩ vô danh ghép nhiều đoạn văn bản với nhau để tạo thành một bản mẫu văn bản. Đoạn văn bản này không những đã tồn tại năm thế kỉ, mà khi được áp dụng vào tin học văn phòng, nội dung của nó vẫn không hề bị thay đổi. Nó đ...
Bạn Ngô Đức Hiếu Bạn Ngô Đức Hiếu

Đại học Tài nguyên và Môi trường - Lớp HNK1298

Sign up for