Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào các ô dưới đây, chuyên viên tư vấn của Academy sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

Bạn đã từng học tại IIG Academy hay chưa?

Chưa

Khóa học Tiếng Anh trẻ em

Hoc vien noi gi ve khoa hoc
Doc hieu duoi 40%
No motivation to learn English
<span class=blue>Hoc vien</span> noi gi ve khoa hoc
Mispronounce sounds basic 60%
Just know the basic vocabulary and common
Noi dung khoa hoc
Unit 1 I AM SPECIAL
 • - Say greetings
 • - Introduce yourself
 • - Talk about yourself
 • - Talk about your friend
Unit 2 MY SWEET HOME
 • - Talk about your family
 • - Talk about your house
Unit 3 LIFE IS HAPPENING
 • - Talk about your routine activities
 • - Talk about your likes
 • - Talk about your abilities
Unit 4 EXPRESS YOURSELF
 • - Learn different feelings and expressions
 • - Practice some everyday conversations
 • - English expressions that we use and hear often
Tong quan khoa hoc

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam aliquam ipsum quis ipsum facilisis sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aliquam

Hoc vien noi gi ve khoa hoc
Sign up for