Đăng ký tư vấn

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào các ô dưới đây, chuyên viên tư vấn của Academy sẽ liên hệ với bạn trong vòng 24h

Bạn đã từng học tại IIG Academy hay chưa?

Chưa

Khai giảng – Sự kiện

Lịch khai giảng khóa học tiếng anh trẻ em

Ca học Giờ học Ngày học Khai giảng dự kiến Học phí Đăng ký
Sáng 9h - 11h Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 2016-12-21 4.250.000 VNĐ Đăng ký
Chiều 15h - 17h Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 2016-12-21 4.250.000 VNĐ Đăng ký
Tối 1 17h30 - 19h30 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 2016-12-21 4.250.000 VNĐ Đăng ký
Tối 2 19h30 - 21h30 Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6 2016-12-21 4.250.000 VNĐ Đăng ký
Sáng 9h - 11h Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 2016-12-22 6.550.000 VNĐ Đăng ký
Chiều 15h - 17h Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 2016-12-22 6.550.000 VNĐ Đăng ký
Tối 1 17h30 - 19h30 Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 2016-12-22 6.550.000 VNĐ Đăng ký
Tối 2 19h30 - 21h30 Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7 2016-12-22 6.550.000 VNĐ Đăng ký

Lịch khai giảng khóa học TOEIC

Ca học Giờ học Ngày học Khai giảng dự kiến Học phí Đăng ký
Sáng 9h - 11h Thứ 3, Thứ 5, Chủ nhật 2016-12-24 1.350.000 VNĐ Đăng ký
Chiều 15h - 17h Thứ 3, Thứ 5, Chủ nhật 2016-12-24 1.350.000 VNĐ Đăng ký
Tối 17h30 - 19h30 Thứ 3, Thứ 5, Chủ nhật 2016-12-24 1.350.000 VNĐ Đăng ký
Sign up for